Nærøypolitikerne dundrer på før kommunesammenslåinga

Investerer som aldri før

Ved årsskiftet har Nærøy kommune 136 millioner kroner på bok. Derfor dro kommunestyret til og vedtok investeringer for over 200 millioner.

Ikke redd: Varaordfører Rune Arstein (H) fryktet ikke de tunge investeringene til tross for at noen advarer før kommunesammenslåinga. 

Det er store og tunge investeringer, men ikke noen uakseptabel lånebelastning.

Rune Arstein, varaordfører
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det var stort sett bred enighet om at budsjettforslaget var bra og den økonomiske «stoda» god da kommunestyret vedtok budsjett og økonomiplanen tirsdag. Flertallsgruppas forslag fikk 19 stemmer, åtte stemte imot.