Innspill:

Skogvern er ingen trussel

NAMDALSAVISA

Med ujevne mellomrom dukker påstanden opp om at vern av skog truer foredlingsindustrien. T-A, NA og Sp lar sjelden en anledning gå fra seg til å motarbeide ivaretakelse av grunnleggende miljøverdier innen areal og artsvern. Påstanden i T-A og NA 14.12. blir ikke riktigere om den gjentas aldri så mye.

At staten vil verne skog i statsallmenningene, altså allmennhetens skog, er en selvfølge, en udelt glede og i allmennhetens interesse. Statskog får betalt av staten for et slikt vern på lik linje med andre skogeiere! Det er derfor direkte uklokt av Statskog å protestere mot dette, så lenge denne målsettingen er vedtatt av Stortinget. At også private skogeiere finner det lønnsomt å verne skog kan være med på å bringe oss bort fra Europas sinkere på dette området. Langt fra all skog som fredes er økonomisk drivverdig slik en får inntrykk av gjennom ovennevnte aviser.

Hovedårsaken til en eventuell tømmermangel er foredlingsindustriens høge kostnader. Da er det ikke rart tømmerprisene blir lave – inntil i år. Alle som på en eller annen måte har med skogbruket å gjøre vet at jo høgere tømmerpriser jo høgere avvirking. Stort mer komplisert er det ikke.