Workshops for å løfte fram bredden i UKM

UKM i Namsos og Namdalseid inviterer ungdom til kursing i foto, dans, kunst og nysirkus.

LÆR Å LAGE KOREOGRAFI: Dans blir et av tilbudene når UKM i Namsos og Namdalseid inviterer til workshops på nyåret. Her fra da dansegruppa Black Marble var med i UKM.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lørdag 5. januar holdes det kurs i fire ulike sjangre på Kulturhuset i Namsos.