Innspill:

Fergetilbudet ivaretar ikke samfunnsoppgaven

NAMDALSAVISA

I en samtale hadde min gode venn Eldar Åsgard Bendiksen en meget treffende kommentar til siste tids rute og driftsendringer vedrørende Borganferja: ”Hva med samfunnsoppgaven!”, og jeg kunne ikke vært mere enig.

Så NEI administrerende skipsfører Reinert Eidshaug, det er ikke å ivareta den grunnleggende samfunnsoppgaven å fronte tiltak som gjør det vanskeligere for arbeidstakere som bor på Borgan å utføre sin jobb på fastlandet, som gjør det vanskeligere for barn å være med på fritidsaktiviteter, som fratar Borgan den iboende ”miniberedskap” og sikkerhet det er i å ha ferga liggende på Borgan nattestid.

NEI FNS, det er ikke å ivareta den grunnleggende samfunnsoppgaven som dere som rederi i denne kontrakten har påtatt dere, å la dere påvirke av ansatte pensjonisters forslag og trusler til å endre driftsrutiner til den enkelte skipsførers og rederiets kortsiktige velbefinnende.

NEI Kommunepolitikere, det er ikke å ivareta den grunnleggende samfunnsoppgaven dere er folkevalgt til og har sagt dere villig til å stå på valglister for oss for, å håndtere fylkets høringsrundeforslag rundt ethvert rutetilbud i en framoverrettet og voksende kommune som tilrettelegger for nye arbeidsplasser og tilhørende fritidstilbud og skal være tungt med på å drive AS Norge med inntekter til fordeling den dagen landets oljegrunnrentefest dabber ut, å tillate fylkets kontrakter med transportaktører å inneholde muligheter til å gi personers egeninteresser og transportørers driftsrettede ønsker muligheten til å kunne forandre rutetilbud til det negative for kommunens innbyggere midt i en kontraktsperiode.

Vi velgere krever at dere, våre kommunepolitikere, i arbeid med fylkets høringsprosesser ivaretar og fronter og krever finansiell dekning fra fylkeskommunen slik at alle rutetilbud til alle ytterkanter i den nye Nærøysund kommune som et minimum holdes på det nivået det er i dag eller forbedres i kommende år.

Skulle bare mangle i en kommune som allerede i 2018 genererer milliarder i eksportinntekter med tilhørende skatteinntekter til stat, fylke og kommune.

Håper dere kommunepolitikere og medvelgere også holder personer vekk eller stryker fra partilistene de som ikke forstår ivaretakelse av grunnleggende samfunnsoppgaver i den kommunen vi sammen bygger for framtiden, og vær så snill å fortsette med å på alvor inkludere brukerne under høringsprosesser slik du har startet med Amund Hellesø.

NEI fylkeskommune, det er ikke å ivareta den grunnleggende samfunnsoppgave rundt samferdsel, å kontraktuelt åpne for å la bedrifter dere setter ut kontrakter til implementere endringer i rutetilbud som får innvirkning på fylkets innbyggere midt i en kontraktsperiode.

Litt på sidelinjen og for meg humoristisk sett ser det også ut at miljøinnsatsen har gått tapt i det nye driftsregimet ved Borganferja, pådrag og turtall er økt midt i kontraktsperioden for å gjøre unna turen over på 20 minutt i stedet for 23–25 før.

Fint snakk om innsats og bidrag til å redusere global oppvarming ser ut til å tape mot enkeltpersoners vilje til å trumfe gjennom egne ideer.

Rart hvis oppdragsgiver Fylket ikke har sine kommentarer til FNS angående dette.

På vegne (tror jeg) av et økende antall fritidsbrukere av den unike øya Borgan, samt alle fastboende og fritidsbrukere i alle små men for framtiden viktige ytterkantbosetninger i nye Nærøysund Kommune.

Er ikke sikker men antar kommunesentrene våre inneholder ca. halvparten av totalt antall innbyggere i den nye kommunen, jeg vil med dette stå opp for, slå et slag for og kreve respekt for den andre halvpartens hverdag og bidrag.

God Advent.