Helsesøster

Tre tanker om smarttelefonen

Illustrasjonsfoto. 

Visste du at:
  • • Forskning viser at meldingslyder forstyrrer like mye som ringing. Det er fullt mulig å slå av risting, blinking og varsler i appene. Dette fører ofte til at sjekketrangen dempes.
  • • Har du tatt bilde av en person, må du ha personens samtykke før du kan publisere dette bildet. Hvis bildet er av personer under 15 år må du i tillegg ha tillatelse fra foreldrene til personen det gjelder.
  • • På mange skoler har elevene mobilhotell, hvor de leverer inn mobilene når de kommer på skolen og får de tilbake når de går hjem. Hva med å lage en liknende løsning hjemme?
  • • Dersom du stadig sjekker mobilen mens du leser eller forsøker å lære deg noe, går dette utover konsentrasjonen din. Desto mer rastløs du er, desto oftere sjekker du mobilen.
NAMDALSAVISA

Smarttelefonen har endret måten vi kommuniserer på. Den holder oss konstant oppdatert og gir tilgang til et sosialt liv, hvor vi aldri får scrollet til bunnen.

Terskelen for å kjede seg har sunket og vi har blitt dårligere på å gjøre ingenting. Den plinger og blinker når den vil ha oppmerksomhet og mange opplever at det er vanskelig å legge den helt bort. Flere barn og unge sier at de synes de voksne bruker for mye tid på mobilen.

Det er all grunn til å lytte til de unge, så her er tre gode grunner til å bli litt mer bevisst egen mobilbruk.

1. Forbilde

Med den ene pekefingeren høyt hevet og den andre scrollende nedover nettavisa, snakker vi til unge om mobilbruk. Det er mye som tyder på at det er lurt å begynne med seg selv. Selv om du ikke har en klar opplevelse av det, så er voksne rollemodeller for barn og unge, også på nett og sosiale medier.

Barn som vokser opp i en hverdag hvor de blir bedt om å posere, vise frem, smile sånn at vi kan sende bilde til onkel, farmor eller naboen. Tar med seg disse visuelle vanene inn i sin digitale hverdag og i sin sosiale praksis.

Vi kan tenke at unge med egen Youtubekanal er helt merkelig, men legger selv ut bilder av julevasket hus og pyntede barn. Dette er egentlig det samme, bare at man har forskjellig oppfatning av hva man kan vise frem for å få anerkjennelse og gode tilbakemeldinger.

Mange barn og unge er nøye med hva de legger ut av seg selv og liker ikke at det ligger masse bilder av dem åpent ute. Som regel er slike bilder lagt ut fordi man vil vise omverden at man har fabelaktige barn, ikke fordi at barna synes at denne eksponeringen er så fabelaktig. Jeg vil ikke være jantelovete, men tror det er lurt å reflektere over hvem vi legger ut disse bildene for og hva vi hva vi lærer barna våre med å gjøre det.

2. Tilknytning

Kontakten som oppstår mellom mennesker når vi kommuniserer ansikt til ansikt, er helt unik. Mimikk og hvordan vi reagerer på det den andre sier og gjør, er viktig for hvordan vi opplever oss selv. Denne typen tilknytning får du ikke via en skjerm. Når mer og mer av det sosiale skjer via mobilen, kan dette medføre at vi føler oss ensomme, selv blant venner. Fordi vi mister denne mellommenneskelige kontakten som er så nødvendig for oss.

Av og til stjeler også skjermen fokus fra den felles opplevelsen og gleden. For eksempel når vi blir mer opptatt av å filme hvordan barna reagerer på alle pakkene under juletreet, fremfor å være helt og fullt til stede, og delta i øyeblikket sammen med dem.

3. Etikette

Hva signaliserer gammeltante Arnfrid når hun under julemiddagen frenetisk sjekker mobilen? At det som skjer på mobilen er viktigere enn deg og ribbesvoren.

Faktisk så sjekker nordmenn mobilen så ofte som 150 ganger om dagen i gjennomsnitt. Frykten for å havne utenfor gjør at vi hele tiden er logget på, enten for å lese e-post eller sjekke oppdateringer på Facebook. Dette fører altså til at vi ofte ubevisst avviser de vi sitter sammen med.

Jeg tror at folk, er viktig for folk. Særlig de vi har IRL.

God Jul!