Blar opp tre millioner til ny kunstgressbane

Bjørøya AS blar opp og sikrer årets største julegave til Flatanger: Oppdrettsselskapet støtter den nye kunstgressbanen med tre millioner kroner!

Overlykkelig: Håvard Angen Haarstadstrand. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Dette er en kjempeviktig sak for oss. Vi vil ta ansvar for å gjøre Flatanger til en attraktiv kommune å bo i. Folk må ha lyst til å bo her, ikke bare arbeide her, sier daglig leder Per Anton Løfsnæs til Flatangernytt.

Skaper bolyst: – Vi vil ta ansvar for å gjøre Flatanger til en attraktiv kommune å bo i, sier Per Anton Løfsnæs i Bjørøya AS. 

 

– Overlykkelig

Ildsjel og idrettslagets prosjektleder for den nye kunstgressbanen, Håvard Angen Haarstadstrand, kunne ikke ha fått en bedre julegave.

– Jeg er en overlykkelig mann i dag, sier Haarstadstrand til nettstedet.

AVSATT OMRÅDE: Det er allerede satt av et område på åtte dekar dyrka mark til kunstgressbane på Lauvsnes.   Foto: Illustrasjon: Lindseth/Kim Aakervik

Kommunen bygger

Kommunestyret i Flatanger vedtok i november at Flatanger kommune skal bygge kunstgressbane på Lauvsnes, og også stå ansvarlig for framtidig vedlikehold og drift.

For at dette skal gjennomføres ble det satt ned flere forutsetninger:

Det skal oppnås grunnavståelse til formålet i umiddelbar nærhet til skole og barnehage på Lauvsnes. Det må på plass tilsagn om spillemidler på minimum det som er forutsatt i vedlagte utredning. Det må oppnås en ekstern finansiering (private/næringsliv/organisasjoner/sponsorer) ut over spillemidler, til formålet på minimum 3,5 millioner kroner og prosjektet må legges inn i kommunens budsjett og økonomiplan for 2019–2022.

Håper flere blir med

Selv om Bjørøya nå går inn som hovedsponsor med tre millioner kroner, betyr ikke det at anlegget et fullfinansiert. For oppdrettsselskapet forutsetter at anlegget utvides til å omfatte også andre idretter, opplyser Flatangernytt.

– Vi har gått inn med et så stort beløp fordi vi ønsker at det skal bli et mer komplett anlegg. Da trenges det mer penger, og det hadde vært kjekt å få med flere sponsorer, sier Per Anton Løfsnæs til nettstedet.

Den nye kunstgressbanen skal ligge like ved skole og barnehage, og vil bli en etterlengtet arena for de idrettsinteresserte. De siste årene har interessen for fotball i kommunen bare økt.

Fotballbanen i Vik, som Flatanger IL benytter i dag, holder ikke dagens standard, og idrettslaget har fått bekymringsmelding fra fotballkretsen om banens tilstand.


Flatanger IL jobber for etterlengtet kunstgress

De kan ikke trene i perioder med mye regn og de har fått bekymringsmelding fra kretsen for tilstanden til heimebanen i Vik. Nå jobbes det på spreng for å få kunstgress til Flatanger.

 

Nå har Flatanger satt seg et nytt mål...

Tap i siste kamp ødelegger ikke helhetsinntrykket for Flatanger. Nå sikter de mot 4. divisjon.

Satte kommunen til veggs – nå har de fått svar

I et åpent brev til kommunen stilte tre kvinner fra Vik flere spørsmål rundt vedtaket om ny kunstgressbane på Vik. Nå har de fått svar.