Innspill:

Nødvendige møteplasser

Foreldre kan forebygge bruk av rusmidler.

SATTE STØKK: Åtte skoleelever i Namsos kom beruset på juleball ved Namsos ungdomsskole. Det vakte stor oppsikt, også utenfor Namsos. Nå tilbyr organisasjon Sterk&Klar foreldrene i Namsos bistand og støtte. Faksimile NA onsdag 19. desember. 

Det er forebyggende arbeid, og det er solid kunnskap i dag om at foreldreinvolvering gir god forebygging.

NAMDALSAVISA

Åtte elever dukket opp beruset på juleball ved Namsos ungdomsskole. Det er bra at rektor og foreldre er helt tydelige på at det ikke er akseptabelt. Foreldre på lag kan skape en bedre og tryggere ungdomskultur.


Åtte elever kom beruset på skoleball

Åtte elever helt ned i 14 år ble momentant heimsendt da de dukket opp beruset på skole-ballet til Namsos ungdomsskole.

 

Vi vet at foreldre er viktige forebyggere og rollemodeller. Dersom alkohol har en sentral rolle knyttet til kos og hygge for foreldrene, er det stor sannsynlighet for at ungdommene vil kopiere dette.

Tydelige regler og holdninger knyttet til alkoholbruk virker forebyggende. Studien «Å ha mammas stemmes på fest» (2018) viste at mange ungdommer tar med seg «mammastemmen» inn i ulike drikkesituasjoner. Hva mamma eller pappa sier betyr mye. Ungdom ønsker tydelige foreldre.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Vinmonopolet, svarer over halvparten av ungdommene at de har skaffet seg alkohol gjennom eldre venner og bekjente. Av de voksne svarer 28 prosent at de har kjøpt alkohol til mindreårige. Det er helt klart en holdningsendring som må til blant voksne.

I Sterk&Klar jobber vi mye med grensesetting gjennom å arrangere foreldretreff for foreldre som har barn på ungdomsskoler. Vi gjør foreldrene bevisste på hvordan de kan påvirke både barna sine og lokalmiljøet. Vi oppmuntrer foreldrene til å sette grenser i fellesskap, bry seg om hverandres unger, og være aktive rollemodeller.

Noe av det viktigste vi gjør er å gi en møteplass for tenåringsforeldre, hvor de kan møtes og snakkes om alkohol, cannabis, sosiale medier og psykiske helse.

Vi setter av god tid til samtaler i grupper og i plenum, hvor foreldrene diskutere regler. Å bli enige om felles regler i en klasse kan gjøre det lettere for foreldre som er redde for at barna skal bli ekskludert. Det kan handle om å vite hvor ungdommen er eller bli enige med ungdommen om at de må ringe hvis de eller noen andre har drukket for mye.

Vi er derfor helt enige i at foreldre må komme på banen, men vi mener det trengs gode møteplasser for foreldre hvor de kan diskutere utfordringer. Det er forebyggende arbeid, og det er solid kunnskap i dag om at foreldreinvolvering gir god forebygging. Sterk&Klar bistår og støtter gjerne Namsos-foreldrene.