Familevold har økt med 34 prosent på ett år i Namdalen

Fra 2017 til 2018 økte antall anmeldte saker om familievold med 34 prosent i Namdalen. Stein Erik Granli mener tallene er alarmerende.

VOLDSOM ØKNING: Politistasjonssjef i Namsos, Stein Erik Granli, sier politiet i Namdalen bruker svært mye ressurser på familievoldssaker. – Det er urovekkende mye vold i nære relasjoner – og spesielt æresrelatert vold, sier han. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Når politistasjonssjefen skal oppsummere fjoråret, er det tre sakskomplekser som politiet ser med bekymring på i Namdalen; vold i nære relasjoner, æresrelatert vold og seksuelle overgrep.