Tore O. Sandvik (Ap) svært kritisk til reglene

– Virkelighetsfjernt

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) mener at tredelingsprinsippet for foreldrepermisjon ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

Fyrer løs: Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag er uenig med eget parti, og alle som holder fast ved tredelingprinsippet i foreldrepermisjonsordninga.  

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Vedtaket som ble gjort i sommer er håpløst. Innimellom tror politikerne at de eier folket. Det er viktig å minne om at vi tjener folket. Mitt eget parti har også vært helt håpløse i denne saken, freser Tore O. Sandvik.

– Skammelig

1. juli ble den tredelte foreldrepermisjonen innført. Pappapermisjonen ble økt fra 10 til 15 uker. Det samme som mor. Ulempen er at disse ukene har falt bort fra fellesukene foreldrene har til disposisjon.

Det gjør at foreldrene nå har mindre mulighet til å fordele permisjonen seg imellom.

Fra og med januar 2018 har mødre- og fedrekvoten ved 80 prosent dekning blitt økt fra 15 til 19 uker. Det betyr at antall fellesuker har gått ned fra 26 til 18.

– Det er skammelig, og forsterker bare problemet. Vi ser også en kraftig økning på dem som velger 100 prosent dekning framfor 80 prosent.

Noe av det Sandvik reagerer mest på, er at kvotene gjør at mor ikke har mulighet til å gi barnet lang nok ammetid ut ifra det Helsedirektoratet anbefaler.

– Svelg stoltheten

De anbefaler at barnet kun skal få morsmelk i livets seks første måneder, og at barn skal ammes hele det første året.

– Det er forskjell på mann og kvinne når det gjelder spedbarn. Jeg har alltid vært for pappaperm, men mor må få amme slik at Helsedirektoratens anbefalinger blir fulgt.

– Men mødre har krav på en time ammefri i arbeidstida?

– Hva skal en flyvertinne gjøre, for eksempel? At politikere har tro på at alle mødre får den ammetida de har krav på i arbeidstida, er helt håpløst. Det er masse jobber der dette rett og slett ikke lar seg gjøre, sier Sandvik som har en eneste oppfordring:

– Svelg stoltheten. Jeg skjønner prinsippet med at dette skal sørge for likestilling, men fakta er at det ikke gjør det. Tvert om blir det slik at fedrene ikke tar alle ukene sine, og det sørger bare for en mindre permisjon hvis man ser fedre og mødre under ett.

– Er det så rart?

7. mai i fjor ble det kjent at EØS-tilsynet ESA tar Norge til domstolen for diskriminering av fedre. Årsaken er at far ikke har samme rett til foreldrepenger som mor.

I Norge er fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, mens det samme ikke gjelder motsatt veg.

De norske reglene slår fast at far kun har rett på foreldrepenger dersom mor arbeider eller studerer. Det fins ingen liknende krav for mor.

Denne dommen har Norge imidlertid anket.

– Flere fedre har jo ikke engang råd til å ta permisjon. Til tross for alt dette, sitter politikere og klør seg i hodet fordi det aldri har blitt født færre barn i Norge. Er det egentlig så rart? spør Sandvik.