Behold Campus Namsos

NA leder

«Det kan bli en opphetet og dramatisk dragkamp»

NAMDALSAVISA

Delegasjonen som torsdag møtte ledelsen i Nord universitet i Bodø, var klokkeklar i sitt budskap – og fikk fram hvor viktig studiestedet i Namsos er for hele Namdalen. Ikke bare for studentene, men for rekrutteringa av kompetanse til hele regionen. Dette er avgjørende for samfunnsutviklinga, og ligger også i pålegget universitetet har om å bidra til regional utvikling.


– Universitetet er avgjørende for Namdalens framtid

Amund Hellesø kunne ikke vært mer tydelig i møtet med rektoren ved Nord universitet; Namdalen er avhengig av at campusen i Namsos overlever.

 

Studiestedet i Namsos, enten det har vært en del av høyskoletilbudet tidligere, eller som nå en del av et universitetsløp, har vært avgjørende for rekrutteringa til helsefagene og til Sykehuset Namsos spesielt. Uten tilgang på fagfolk, vil det ikke være mulig å opprettholde viktige funksjoner ved sykehuset, uansett hvor stor den politiske viljen er.

Hvilken studiestruktur og hvilke utdanningstilbud som skal tilbys i Namsos har derfor svært vidtrekkende konsekvenser, utover de kompetansearbeidsplassene selve studiestedet bidrar med. Det er ikke å overdrive når lederen i Namdal regionråd, Amund Hellesø, fastslår at framtida til Namdalen står på spill.

Det er et viktig signal at også direktøren i helseforetaket, Torbjørn Aas, deltok på møtet i Bodø for å understreke poenget med hvordan utdanningsløpet henger nøye sammen med helseforetakets behov. Samtidig er det et paradoks at en hel delegasjon, med ordførere, regionleder og helsedirektør må ta turen til Bodø for å få fram dette budskapet. Det har vist seg vanskelig å få universitetsledelsen til å ta turen andre vegen.

Det kan bli en opphetet og dramatisk dragkamp fram til avgjørelsen om ny studiestruktur skal tas i løpet av våren. Det er bekymringsfullt hvis det allerede er lagt som et premiss at færre studiesteder er det eneste saliggjørende. Som ordfører Arnhild Holstad påpeker, ligger det kraft og muligheter i det å være liten også. Korte avstander og muligheten til å lære i tett samarbeid med både næringsliv og helseforetak er stor, og bokostnadene for studentene mye lavere enn i storbyene.

Samtidig må studiestedet være stort nok til å tilby både et godt miljø, aktiviteter og god kompetanse. Alt dette eksisterer i dag, hvis også dekanene i nord får øynene opp for det.