For egen regning

Mobilforbud i skolen?

NAMDALSAVISA

Norske kommuner er blant de kommunene som har størst selvråderett i Europa. Det er kanskje derfor mobilbruk i skolen praktiseres på høyst forskjellige måter.