Oppstart på prosjekt til 400 millioner kroner i vår

Vindparken i Nærøy gjenreises

Vindmølleparken på Hundhammerfjellet skal bygges opp på ny med 14 turbiner. Utbygginga til 400 millioner skal være ferdig i fjerde kvartal 2020.

Rives: De fleste ScanWind-turbinene på Hundhammerfjellet skal fjernes i løpet av våren og gi plass til 12 nye Vestas-turbiner. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det er tatt beslutning om bygging av fire nye vindparker i Trøndelag: