Under åpen himmel:

Overvåking av jerv fortsetter

Innsamling av hår og ikke minst ekskrementer er fortsatt en viktig del av overvåkinga av de store rovdyra. Friluftsfolk oppfordres til å ta med en pose i sekken, og samle med seg hver gang de finner en jerveskitt.

VANSKELIG Å TELLE: Den eneste måten å overvåke jerv på er å analysere DNA i innsamlet avføring og hår. Denne vinterens innsamlingsperiode starter i 1. januar. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Gjennom flere år har Rovdata samlet inn ekskrementer og hår fra jerv. Ut fra disse blir det trukket ut DNA som identifiserer de enkelte individene. På den måten mener forskerne at de klarer å holde en noenlunde oversikt over de fleste jervene i landet.