Får tilskudd for at folk kan møtes i friluft

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nærøy kommune har fått tilsagn om tilskudd på 50.000 kroner fra Trøndelag fylkeskommune til friluftsmøteplasser. Møteplassene skal være på Nærøya og ved Horvereidvatnet.

I søknaden heter det at Nærøy har ambisjoner og planer om å utvikle friluftsmøteplasser av regional betydning de to stedene. Det er behov for å hente inn ekstern kompetanse for å sikre best mulig kvalitet på plan og prosjektering av anleggene. Midlene skal derfor brukes til arkitektfaglig støtte.