Skal bygge opp arkivtjenesten

NAMDALSAVISA

Bjørg Rigmor Lie-Gjeseth Bendixen er ansatt som arkivkoordinator i Vikna og Nærøy kommuner. Det er en hundre prosent fast stilling. I forbindelse med sammenslåinga av de to kommunene, vil stillinga bli tillagt ansvaret for å planlegge og styre nødvendige tiltak i arbeidet med å bygge opp arkivtjenestene i nye Nærøysund kommune.