Fersk studie viser at dobbelt så mange kvinner som menn slutter som trenere før fylte 40

Else holder koken etter 50 år i trenerrollen

Mens stadig flere kvinnelige trenere innen idretten gir seg i ung alder – representerer Else Laksnes (65) unntaket.

BRENNER FOR IDRETTEN: Else Laksnes fyller 66 år i mars, men finner fortsatt stor glede i trenerrollen. – Det er utrolig sosialt og gir meg mange fine opplevelser, sier spillumsingen. Her på jobb som faglærer i idrett. 

Det kommer noen utfordringer med det å være kvinnelig trener – uten tvil.

Else Laksnes
NAMDALSAVISA

NAMSOS: En fersk kartleggingsstudie utarbeidet av Høgskolen innlandet viser at mer enn dobbelt så mange kvinner (53 prosent) som menn (24 prosent) slutter som trenere før fylte 40 år.