Varsler tvangsmulkt mot ulovlige byggetiltak

De første forhåndsvarsler om bruk av tvangsmidler mot ulovlige byggetiltak i Sør-Gjæslingan er sendt ut.

Vilje: Saksbehandleren sier mange viser god vilje til å ordne opp i de ulovlige byggetiltakene i det fredede kulturmiljøet i Sør-Gjæslingan. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Så langt er det ikke så mange av de 20 sakene mot grunneierne som er kommet til dette stadiet, og ingen bruk av tvangsmidler er hittil iverksatt.