Fylkesmannen om utslippstillatelse gitt for Namsvassdammen

– Kunne stilt strengere krav

Det har vært mye støy rundt bygginga av den nye Namsvassdammen. Nå innrømmer Fylkesmannen at han kunne gjort en bedre jobb før utslippstillatelse ble gitt.

GIGANTANLEGG: I 2019 vil Fylkesmannen, NTE og lokale interesser få svar på om fisk og bunndyr har fått i seg tungmetaller som følge av sprengningsarbeidet som er utført ved Namsvassdammen de siste årene. Til høyre ser vi den gamle dammen, til venstre steinbruddet og i midten den nye dammen mens den var under bygging. 

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Vi har lært og må fortsette å lære av denne saken. Innspill vi har fått, har blant annet ført til at vi har pålagt NTE å undersøke om fisk og bunndyr nedenfor dammen inneholder tungmetaller.