Flomtoppene i Horvereidvatnet tømmes ikke ut igjen, sier grunneier:

Nå øker rasfrykten igjen

Høyere vannstand år for år skaper rasfrykt hos grunneier Oddvar Williksen ved Horvereidvatnet. Det har gått store ras i den ustabile leirgrunnen før.

Høyere: Avstanden mellom hendene til Oddvar Williksen viser hvor mye høyere vannet var på det meste ved høyvann sist sommer. 

NAMDALSAVISA

HORVEREID: Williksen følger med endringene i vannstanden nede ved gapahuken han har bygd ved vannkanten.