Pårørende har reagert på at gravene står i vann på den nye kirkegården på Otterøya

Senker ikke kister i vann

Forholdene på den nye kirkegården på Otterøya har vært så dårlige at jordpåkastelsen måtte foregå inne i kirka for å unngå å senke kista i en grav full av vann.

SPESIELLE FORHOLD: Kirkeverge Helge Lauvnes i Namdal har registrert at ikke alt er optimalt på den nye kirkegården på Otterøya. I forrige uke var en grav full av vann og det var umulig å senke kista i jorda. 

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Kirkeverge Helge Lauvsnes bekrefter at han har hatt samtaler med pårørende etter begravelser på den nye kirkegården på Otterøya, og der jordpåkastelsen måtte foregå inne i kirka på grunn av at kirkegården framsto mer som ei leirsuppe.