Sivilforsvaret testet varslingsanleggene

Onsdag klokka 12.00 testet Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Illustrasjonsfoto. 

NAMDALSAVISA

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.