Utsetter endelig beslutning om skoletomta

Tre aktører ønsker å bygge på skoletomta på Rørvik, men til det er bestemt om tomta er et reelt alternativ for ny idrettshall blir avgjørelsen stående på vent.

IDRETTSHALL? Endelig beslutning om skoletomta blir tatt etter det er avgjort om det er aktuelt å bygge ny idrettshall her. På bildet ser du den øvre delen av skoletomta, hvor Palasset nylig har blitt revet.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I formannskapet 2. januar ble det vedtatt ei kostnadsramme på 110 millioner kroner til ny Rørvikhall. Primært er ønsket å bygge på den eksisterende tomta, men alternativ to er å benytte skoletomta.