Naturen akkurat nå

Enøk under snøen

Selv om ENØK eller energiøkonomisering er nye begreper, har sparing på energi alltid stått sentralt både for mennesket og alt liv på jorda. Uten effektiv reduksjon på drivstoffet ville mange arter bukke under, spesielt om vinteren.
NAMDALSAVISA

En tiur må gjennom en kraftkrevende spilltid om våren, og fullt draktskifte i juli som tapper den for proteiner, men det er likevel vinteren som er den største påkjenninga.