Får fortsette med blåskjelloppdrett etter klage

Godskjell som driver produksjon av blåskjell fikk medhold da de klaget på vedtaket som ville tatt fra dem tillatelsen til å drive oppdrett av blåskjell i Nufsfjorden.

BLÅSKJELL: Godskjell driver produksjon av blåskjell i Urdvika i Fosnes.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

FOSNES: I november i fjor vedtok Fiskeridirektoratet å trekke tilbake tillatelsen til produksjon av blåskjell i Urdvika som ligger i Nufsfjorden i Fosnes. Anlegget fikk akvakulturtillatelse i september 2003