Stjørdal søker Hoved-NM i 2021 eller 2022

Overhalla må vente på NM

Stjørdalsalliansen søker Hoved-NM i friidrett i 2021 eller 2022. Det betyr at et eventuelt hovedmesterskap i Overhalla blir skjøvet noen år fram i tid.

MÅ VENTE: I og med at Sjørdalsalliansen søker Hoved-NM i friidrett, vil det trolig gå flere år før overhallingene igjen er aktuell som NM-arrangør med de beste plass. Da er det atskillig større sjanse for å få junior-NM. Dette bildet er fra Ungdomsmesterskapet som ble arrangert på Svenningmoen i høst.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Nå vet vi jo ikke om Stjørdal får mesterskapet ett av de to årene, men skulle de få det vil det ikke være unaturlig om det går noen år etter det mesterskapet før et nytt hovedmesterskap kommer til Trøndelag, sier Ragnar Prestvik.