Tre aktører kan få kulturmidler

Tre prosjekter i Namdalen ligger an til å få prosjektmidler fra fylkeskommunen til kulturformål i 2019.

Blant kandidatene: Namdal symfoniorkester er en av tre aktører i Namdalen som kan få prosjektmidler.   Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS : Fylkesrådmannen har nå kommet med sin innstilling til hvem som bør få innvilget søknadene om prosjektstøtte til kulturformål for inneværende år.