Håkon Daniel Beyer Olaussen innsatt som prost i Namdal

– Kirka må være relevant

Han vil være en lyttende prost, en det skal være lett å ta opp ting med både for kirkegjengerne og de ansatte. Og han vil jobbe for at kirka skal være relevant.

OPPBUD: Det var stort oppbud av kirkelige ansatte under prosteinnsettelsen i Namsos kirke søndag. Fra venstre: Gustav Danielsen som innsatte nyprosten, prost Håkon Daniel Beyer Olaussen, kirkas nye diakonimedarbeider Astrid Margrethe Gusta Angelus, Mark Akali og Hilde Lundquist. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Under søndagsgudstjenesten i Namsos kirke ble Håkon Daniel Beyer Olaussen innsatt som ny prost i Namdal. Det var Gustav Danielsen, prost i Stiklestad, som innsatte han. Danielsen har siden 1. oktober, da Roald Iversen gikk av med pensjon, fungert som prost i Namdal i tillegg til jobben på Innherred.