Namsos vil ta imot 23 flyktninger i 2019

Rådmannens innstilling er at Namsos kommune også i 2019 sier ja til å bosette nye flyktninger.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet om at Namsos tar imot 23 flyktninger i løpet av året.