Vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet

– Dette blir bra for Flatanger

Etter å ha bedt om flere avklaringer tidlig i prosessen, er ordføreren nå trygg på at vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet blir et viktig industriløft for kommunen.

SLIK BLIR DET: Slik blir det seende ut på Sørmarkfjellet når vindmøllene kommer opp i løpet av 2021. FOTO: FOTOMONTASJE 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Vi har vært veldig opptatt av hvordan landskapet blir seende ut. I reguleringsplanen er dette strengt ivaretatt. Utbygger må søke om tillatelse hver gang det må tas ut masse. Så vi føler oss trygge på at dette blir bra.