Bygdekino-besøket øker på landsbasis, men går ned i Namdalen

Flere kjøpte billett hos Bygdekinoen i 2018 sammenliknet med året før. Men i Namdalen ble besøket et hakk dårligere enn i 2017.

BEST BESØKT: Vonheim på Sør-Horsfjord i Bindal har en lang tradisjon for gode besøkstall, og 2018 ble ikke noe unntak. Med 591 solgte billetter ble de det best besøkte spillestedet i på namdalsruta til Bygdekinoen. Her fra ei visning for to år siden. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Med 133.133 solgte billetter fikk Bygdekinoen er langt sterkere besøk i 2018 enn i 2017. Billettsalget tilsvarer en økning på 8,4 prosent i besøket sammenliknet med året før, og en økning i omsetninga fra 10,3 millioner kroner til 12,9 millioner kroner. Omsetningsøkninga var dermed på 2,6 millioner kroner.