Ingen statlige gaver til Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Gaveforsterkingsordninga, som ble etablert i 2014, er drahjelp fra staten som skal bidra til at kunst- og kulturinstitusjoner intensiverer arbeidet med å skaffe privat finansiering til egne prosjekter. Ordninga innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet.