Snur ikke om vegprivatisering i Grong

Rådmannen ser ingen grunn til at den omstridte vegprivatiseringa i Grong ikke skal gjennomføres.

STÅR FAST: Rådmann Svein Helland mener politikerne skal privatisere veg i Grong. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Tvert imot. I saksframlegget til formannskapet skriver nemlig Svein Helland at «tiden snart (er) overmoden for å begynne å treffe beslutninger som gjør at budsjettbalanse kan oppnås uten bruk av fondsmidler og usikre kriseskjønnsmidler».