«De fleste ønsker det beste for sine barn, men når foreldre har det vanskelig selv, kan det bli ekstra vanskelig»

NAMDALSAVISA

Barn som lever med foreldre som har problemer, forstår hverandre godt. Det er godt for dem å oppleve at de ikke er de eneste som har det sånn. Dette er bakgrunnen for BAPP, en gjøre- og snakkegruppe for barn som har foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer.

De aller fleste foreldre ønsker det beste for sine barn, men når foreldre har det vanskelig selv, kan det bli ekstra vanskelig, både for foreldrene og for barna. Når en mamma eller en pappa har psykiske problemer og/eller rusproblem vil spørsmål, fortvilelse og følelser komme opp ikke bare hos de voksne, men også hos barna.

Barn som vokser opp i hjem med slike utfordringer, bærer på mange tanker og bekymringer som kan påvirke hverdagen. Uansett hvor flinke foreldre tror de er til å skjule, vil barna merke det. Barn kan ha veldig dårlig samvittighet fordi de tenker at de selv kan påvirke hvordan foreldrene har det. Noen kan tenke at dersom jeg bare er snill så blir mamma glad igjen» eller at «om jeg lager middag, så vil kanskje pappa stå opp». Barn snakker ofte ikke om dette til andre. Dette handler om at de er lojale overfor foreldrene og at de ønsker å beskytte dem. Noen kan være redd for at den voksne kan få problemer, dersom de forteller.

Barn strekker seg ofte langt for å hjelpe foreldrene. Noen barn får mer ansvar enn de bør, de hjelper til hjemme, lager mat og har kanskje også ansvar for mindre søsken. Samtidig som de kanskje ikke får den voksenstøtten de trenger fordi mor eller far er syk.

Dette fører til at noen barn forstrekker seg og setter egne behov til sides og trer inn i en omsorgsrolle for den voksne. Barna blir ofte sittende alene med tankene og bekymringene sine, og får kanskje ikke høre at barn selvfølgelig aldri har skyld i foreldrenes problemer.

Både foreldre og lærere snakker om barn med nedsatt konsentrasjonsevne og oppmerksomhet, og som lett kommer i konflikter med medelever. Barn kan stikke av fra skolen, ikke for å være vanskelige, men fordi de vil hjem for å sjekke at alt er greit med mor eller far. Andre barn går mer inn i seg selv, blir stille og tilbaketrukket. Noen får vondt ulike plasser, ofte magen eller hodet. Noen viser depressive symptomer, men skjønner ikke selv at dette handler om hvordan det er hjemme.

Forskning viser at ett av tre barn med foreldre som har psykiske problem eller rusproblem, også selv utvikler alvorlige problemer. Det å snakke om opplevelser og å få mer kunnskap om dette har vist seg å forebygge egne problemer senere i livet. Gjennom BAPP får barna innblikk i hvilke følger foreldrenes sykdom kan ha for dem. Barn som ikke får en forklaring, lager forklaringer selv og disse er ofte mye verre enn virkeligheten.

Mange barn tenker at de er de eneste som har det slik, og det er verdifullt å møte og snakke med andre som har opplevd noe av det samme. I BAPP-gruppa opplever de fellesskap med andre i liknende situasjon, og det de føler og tenker på blir normalisert. Det er ikke farlig å snakke med barn og unge om rus og psykisk helse, tvert imot.


Fakta:
  • BAPP er et kurs hvor vi møtes en gang pr. uke i 8 uker. Kurset foregår på Familiens Hus i Namsos på ettermiddagstid. I tillegg inviteres foreldrene til to foreldresamlinger for å øke deres forståelse av barnets situasjon. Ny gruppe starter opp i begynnelsen av mars.
  • I BAPP samles barna til samtaler, aktiviteter med leik, spill og noe å spise. Barna får sette ord på det de føler og tenker om sin situasjon og utvikle et språk for hvordan de har det.
  • For at barna skal ha mulighet til å snakke fritt, er det en forutsetning at den voksne erkjenner egen sykdom.
  • Koordinator i BAPP Midtre Namdal er verdens hyggeligste Bente Mariann Evensen. Hvis du kjenner noen som kan ha nytte av et slikt tilbud, eller om du ønsker mer informasjon, så ta kontakt med henne.
  • «Vi har lært om mobbing og følelser, og at det aldri er barnas skyld dersom en voksen med tankesykdom blir sur på deg». «Det har vært lettere å snakke om foreldrenes rusproblem og psykisk sykdom i BAPP-gruppa». (Sitater fra noen av barna på forrige BAPP-gruppe).