NA mener:

«Hele Trøndelag skriker etter folk med yrkesfaglig kompetanse»

NORGESMESTRE: Både Simen Nysæter og Arne Berre er norgesmestre, i henholdsvis boksing og bilskadefag, og begge har valgt yrkesfaglig utdanning. 

«Hele Trøndelag skriker etter folk med yrkesfaglig kompetanse»

NAMDALSAVISA

Flere hundre ungdommer var samlet til yrkesfagsmessa Læringens arena i det nedlagte Nexansbygget torsdag. Budskapet fra både NHO, Namsos næringsforening og bedriftene som deltok på messa var klinkende klar: De trenger flere som velger yrkesfaglig utdanning. Felles for svært mange bedrifter i Namdalen er at de trenger å rekruttere mer fagutdannet arbeidskraft.

Det å velge yrkesfag i dag er noe helt annet enn det som var den vanlige oppfatninga og fordommene for bare noen år siden. Teknologi og digitalisering vil gjennomsyre yrkesfagene. På yrkesfagmessa ble eksemplene med de to norgesmestrene Simen Nysæter og Arne Berre trukket fram. Simen er norgesmester i boksing, men har også yrkesutdanning som tømrer, og bachelor som elektroingeniør. Det viser at yrkesfag nå også kan være en veg inn til høyere utdanning.

Arne Berre er norgesmester i bilskadefaget. Det hjelper lite å ha lært seg å skru Amazon, når framtida består av Tesla og selvkjørende biler. På Trøndelagsmøtet i forrige uke ble han hyllet, sammen med flere andre ungdommer som er fremst i landet i yrkesfag. Der var temaet og budskapet det samme: Hele Trøndelag skriker etter folk med yrkesfaglig kompetanse, og yrkesfaglig utdanning vil gi de mest spennende jobbene i framtida.

Trolig er det foreldregenerasjonen som sliter mest med å forstå endringa, og tilpasse sine egne holdninger til yrkesfag. Det er ikke slik at akademisk utdanning er eneste veg til suksess og godt betalte, interessante jobber. Foreldre bør også støtte og oppmuntre jenter og gutter som velger å satse på yrkesfagene. Mye av framtidas verdiskaping ligger der.