Dømt til samfunnsstraff for seksuelle overgrep

En mann i 20-åra fra Østlandet er i Namdal tingrett dømt til 180 timer samfunnsstraff for seksuelle overgrep mot to mindreårige familiemedlemmer.

OVERGREPSSAK: Statsadvokat Jarle Wikdahl var aktor i saken, mens advokat Lilli Marie Brimi og advokat Hege Bjørgum Skillingstad representerte de fornærmede som bistandsadvokater. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Overgrepene tiltalte nå er dømt for skjedde i tidsrommet 2007 – 2011. Domfelte var selv under 15 år da det første overgrepet fant sted, og med unntak av et tilfelle i 2011 var han også under 18 år da det han er dømt for skjedde.