«Sagakysten» troner på boktoppen

Forfatter og fotograf Roar Berg-Hansen kan glede seg over at hans siste bok «Sagakysten» har solgt over 2.000 eksemplarer.

GODT SALG: Forfatter og fotograf Roar Berg-Hansen har siden lansering sist sommer solgt over 2.000 eksemplarer av boka «Sagakysten».  Foto: Picasa

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I «Sagakysten» tar Berg-Hansen for seg historia til folket på kyststripa fra Abelvær og nordover til langt opp på Helgelandskysten.

Dette er ei historisk saksprosabok der blant annet historia om storbonden Ketil Høng fra Ramstad – som ble en viktig person på Island i vikingtida – er viet stor plass.