Innspill: Teigmo om vindkraftutbygging i Flatanger kommune:

– Dette er ingen gladsak

  Foto: Pedro Salaverria

Ut av syne, ut av sinn. Hva da? Blir det da som med mange blåskjellanlegg langs kysten som må saneres på Statens regning.

NAMDALSAVISA

Når man ser hvordan vindkraftindustrien, statlige instanser og med god hjelp fra mange kommuner hopper bukk over stort sett alt av lover, regler og ikke bryr seg som gjelder for hvermannsen, da lurer jeg på hvem Norges Lover egentlig er laget for?

Synes dette er særdeles uheldig for vårt demokratiske levesett. Her står mange politikere og forherliger at store eierandeler av Norsk Vindkraft havner utenlandsk og at naturen atter en gang blir taperen.

I tillegg klapper de i hendene og smiler bredt i mediene. «Gladsak folkens, GLADSAK». Jeg kan jo på sett å vis forstå noen av dem som er politikere/grunneiere. Hadde det ikke vært for kroner som kommer dem til gode, hadde det nok ikke vært like gjevt å sable over naturen mange av dem er vokst opp i.

Jeg tror faktisk ikke det ville ha vært lett å være en grunneier, som var imot utbygging, å da bare ikke for at de synes at de ikke får nok penger/kompensasjon for eiendommene sine. Men fordi at de ikke ville ha vindkraft på sin eiendom. Da hadde nok bygdedyret tatt fort overhånd og klask så satt idiotstemplet i panna på denne karen/dama.

Men jeg med flere ville ha sagt at det var å vise ryggrad. Så hva med oss da som er for uberørt natur og imot at omtrent «enhver fjelltopp» skal kles med stål, karbon, visuell forsøpling, irreversible inngrep osv., ja dere har hørt det før. Vi får nok også muligens besøk av både bygdedyret og politikerdyra som er for dette.

Dere må skjønne at dette er så bra for vår kommune ... «Dåkk dolke Flatanger i ryggen vess dåkk e imot d herre her», som en tidligere ordfører i Flatanger så flott uttalte det.

Men gjør vi egentlig det vi som er imot vindgeneratorer i fjellene våre? Skal vi bli sett på som idioter av «høyere makter» fordi vi verner om det vi synes er vakkert, majestetisk og er glade i? Noen mener selvfølgelig nettopp det, men dem om det. Det er jo ett fritt land, ja enn så lenge, å måtte det vare.

Ikke er nå Flatanger kommune avhengig av inntektene disse generatorene gir heller. Kommunen er i sterk vekst på grunn av industri, jordbruk, turisme, handel og havbruk osv. Det skal vi være glade og stolte av.

Så styrer kommunestyret skuta riktig skulle vel Flatanger overleve fint uten vindkraft skulle man tro. Jeg vet jo at da vindkraftutbygging ble aktuelt for en del år tilbake var ikke den økonomiske situasjonen den samme som i dag i kommunen. Det var nok heller ikke så lett å se for seg omfanget vi ser i dag.

Jeg er ikke sikker på om alle hadde vært like «varme» for dette hvis de hadde sett og visst det vi vet i dag. Men ingen av dem som var for ifra starten av ville turt å forandre mening og stått fram med det.

Mulig jeg tar feil, og jeg håper egentlig akkurat det. Men hvis vi nå da tenker 20 – 30 år fram i tid. Jeg er da mellom 67 og 77 år gammel. Vindkraftkonsesjonene er på hell og snart er generatorene moden for utbytting eller att områdene de har stått i skal saneres. Da er det jo fint at utbygger har betalt inn en sum for sanering og tilbakestillelse av området.

Jeg er helt sikker på att inflasjon fra i dag å framover er tatt med i regnestykket. Men var jeg en smart og kynisk utenlandsk eier i disse vindgeneratoranleggene hadde jeg villet slått meg konkurs i god tid før jeg måtte koste dette arbeidet.

Ut av syne, ut av sinn. Hva da? Blir det da som med mange blåskjellanlegg langs kysten som må saneres på statens regning. Staten er jo vi. Fellesskapets penger, jeg bare lurer.

Tanker langs kysten fra Vikna og nordover fra en som liker å se vakker natur uten å se «hvite flotte roterende engler», samme gamle ordfører i Flatanger uttalte dette om vindgeneratorene på Hundhammerfjellet på Vikna, sett fra Utvorda i Flatanger kommune.

Kan med hånden på hjerte si at jeg ikke akkurat deler denne oppfatninga.

På fjellene langs vår langstrakte og flotte kyst liker jeg å se uberørt og vill natur i pakt med mangfoldet som hører med i den.

Jeg vil tro at mange turister, som reiser med blant annet Hurtigruta langs kysten også liker å se nettopp det. Da der mange av disse kommer fra og bor, har vill og uberørt natur nærmest blitt fraværende.