Bjørn Olsen slutter som rektor ved Nord universitet

Rektoren slutter i sin stilling med umiddelbar virkning.

GÅR PÅ DAGEN: Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet fratrer stillingen sin med umiddelbar virkning.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

BODØ: – Nord universitet har siden etableringen stått i store endringer og omstillinger, og selv om dette har vært tre krevende år for meg som rektor, er jeg svært takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra i denne viktige perioden med å bygge det nye Nord universitet sammen med 1.200 ansatte og 12.000 studenter, sier Olsen og legger til:

– Jeg har kommet fram til at jeg nå trer til side, og overlater roret til en ny leder som kan føre prosessen videre. Jeg vil gjerne få lov til å takke mine kollegaer og eksterne samarbeidspartnere for det gode samarbeidet. Jeg vet at hver og en av dere har et stort hjerte for Nord universitet.

Styret er innforstått med Bjørn Olsens beslutning, og ser fram til fortsatt å kunne nyte godt av hans kunnskaper og arbeidskapasitet når han nå går tilbake til jobben som professor ved Handelshøgskolen ved universitetet, som han har hatt permisjon fra for å bekle stillingen som rektor.

Styret vil straks begynne arbeidet med å lete etter en etterfølger for Bjørn Olsen, og har i mellomtiden konstituert rektors stedfortreder, prorektor Hanne Solheim Hansen, som rektor.


– Hadde jeg stått overfor det samme valget jeg tok for tre år siden – ville jeg valgt Namsos som studiested på nytt

Campus Namsos er ett av seks studiesteder i Nord universitet. Nå skal de alle under lupen.– Det kreves at Nord universitet skal drives som butikk. Det er problematisk

De blir stoppet av nysgjerrige namsosinger som alle har det samme spørsmålet; blir Campus Namsos nedlagt?

 

– Krevende oppstartsfase

Olsen har vært rektor siden fusjonen mellom Universitetet i Nordland og høgkolene i Nesna og Nord-Trøndelag var et faktum for tre år siden. Det har vært en krevende periode.

– At jeg har lyktes med det på en god måte, er jeg stolt av. Jeg er også stolt av at jeg har gjort det med et godt samarbeid med fagforeningene, sier den avgåtte rektoren i et intervju med Avisa Nordland (krever abonnement).

Den siste tiden har det stormet godt rundt det lille, men lange universitetet, som mange mener ikke har livets rett. Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har satt i gang en gjennomgang av én av de fire doktorgradsutdanningene ved Nord. Dersom kvaliteten blir vurdert til å være for dårlig, står universitetet i fare for å miste statusen som universitet.

I tillegg har det vært en del skriverier om forholdet mellom deler av styret og rektoren. Men det er ikke grunnen til at Olsen går, hevder han.

– Det skyldes at det har vært en krevende oppstartsfase. Det er med bakgrunn i det at jeg har valgt å slutte, sier han til a-n.no.

Han avviser at fratredelsen har noe å gjøre med at styret har fått marsjordre av departementet å lede universitetet i to år til.

– Det har ikke vært en del av min vurdering.

Solheim Hansen konstituert som rektor

Etter Bjørn Olsens fratreden som rektor ved Nord universitet 18. januar har styret konstituert tidligere prorektor Hanne Solheim Hansen som rektor ved Nord universitet.

– Jeg beklager at Bjørn Olsen har valgt å trekke seg fra stillingen som rektor. Han har ledet universitet gjennom fusjonen og bidratt til at Nord universitet i dag er i sterk utvikling. Jeg vil takke han for innsatsen, sier Hanne Solheim Hansen.

Styret har også konstituert Reid Hole som stedfortreder for rektor.

– Universitet har prosesser for å ytterligere forbedre kvaliteten innen både forskning og utdanning og å nå målene i utviklingsavtalen. Som ansatte må vi fortsette det arbeidet vi gjør i innen undervisning, forskning og ph.d.-utdanningen. De prosessene som er satt i gang ved Nord universitet begynner å gi resultater, slik at vi gjør de riktige tingene. Dette arbeidet må vi fortsette med. Det viktigste nå er å lykkes med NOKUT-dokumentasjonen og sørge for en god utvikling av det pågående studiestedsstrukturprosjektet, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen.

–  Jeg har stor tro på at vi ansatte, sammen med styret, skal lykkes med å bygge framtidens Nord universitet. Jeg vet at det jobbes godt ved alle studiestedene, og det er viktig for meg at alle får en god arbeidssituasjon framover.


Bedring med musikk og teater

Kristin Berre Ørjasæter (41) har forsket på hvordan musikk og teater kan hjelpe personer med psykiske problemer. Resultatet håper hun vil bidra til nye kunstaktivitetstilbud.