Styrker ambulanseflåten med «super-ambulanse» til 4,5 mill.

Helse Nord-Trøndelag styrker ambulansetjenesten med det klinikkleder Øystein Sende beskriver som «en intensivavdeling på hjul».

STYRKER AMBULANSEFLÅTEN: – Denne uka vil en ny intensivbil bli tilgjengelig for intensivpasienter i Helse Nord-Trøndelag, sier Øystein Sende, klinikkleder for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Presset på luftambulanse er økende og vi kan ikke regne med å få tilbud om luftambulansetransport ved overføring av intensivpasienter mellom våre sykehus til St. Olavs hospital i like stor grad som tidligere, sier klinikkleder for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag, Øystein Sende.