Camping på Sjøåsen?

Lyngen fjordhotell på Sjøåsen.  

NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: Lyngen fjordhotell på Sjøåsen står på formannskapets liste over orienteringer de skal få denne uka.

– Den går på at eieren har signalisert planer om å drive campingplass på et område ved hotellet. Vi har bedt om vurderinger om dette betyr at det må gjøres et fullstendig reguleringsarbeid med høringsrunder og alt som hører til. Eller om dette er innenfor dagens reguleringsformål, eventuelt om det kan gis dispensasjon fra gjeldende planer, opplyser ordfører Steinar Lyngstad.