Klager på avslag fra kommunen

Klager: Joar Olav Grøtting. 

NAMDALSAVISA

Joar Olav Grøtting fra Lund har klaget til Nærøy kommune på et avslag om dispensasjon for fradeling av tomter innenfor Faksstranda hyttefelt. Grøtting tilbakeviser en rekke punkter avslaget er begrunnet med.