Høye tømmerpriser ga stor aktivitet i skogen i 2018

Rekordår i skogbruket

Siden det ble startet med å føre statistikk har det aldri vært tatt ut mer tømmer enn i fjor. Men enda vokser skogen mer enn det skogeierne tar ut.

MER TIL SAGBRUKENE: I 2018 fikk skogindustrien tilgang på mer lokalt virke når avvirkninga på grunn av gode priser og flere skogsbilveger gikk opp. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Siden 2009 og fram til nå har det vært tatt ut mer tømmer hvert eneste år. I 2018 ble det satt rekord og det ble til sammen tatt ut 10,95 millioner kubikkmeter tømmer i Norge. Det er økning på tre prosent fra 2017 som også var et rekordår.