Får legge ut flytebrygge i Nordhorsfjord

NAMDALSAVISA

NORDHORSFJORD: Fredrik Skillingsås har fått tillatelse til utlegging av flytebrygge på Nordhorsfjord. Det er plan- og utviklingssektoren i Bindal kommune som har vedtatt dette ut fra delegasjonsreglementet.