Støtte til prosjekt - ikke drift

Herlaugsgildet, som står bak Spelet om kong Herlaug, fikk avslag på søknad om driftsstøtte i Leka formannskap.

SUKSESS: Da Herlaugsspelet ble tatt opp igjen i 2017 ble det en stor suksess. Herlaugsgildet, som står bak spelet, vil gjerne ha kommunalt tilskudd til drift. Det sa politikerne nei til.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LEKA: Sist uke avslo formannskapet en søknad fra Herlaugsgildet om støtte til drift av laget.

Hovedbegrunnelsen for avslaget er Leka kommunes for tiden svært anstrengte økonomi grunnet reduserte overføringer av frie inntekter fra staten i 2019 og økte kostnader innenfor flere tjenesteområder. Kommunen mener også det er problematisk å gi til drift siden det kan utløse søknader fra flere lag og foreninger som trenger midler for å få laget til å gå rundt.