Vind og vinterkulde

Natta har vært rolig - her leser du dagens morgenrapport!
NAMDALSAVISA

God morgen!