Næringsliv og flyktningtjeneste i Ytre Namdal utvekslet erfaringer

Integreringa kan bedres

Næringslivet etterlyser bedre oppfølging fra flyktningtjenesten. Språk- og arbeidspraksis for flyktninger har fortsatt et forbedringspotensial i Ytre Namdal.

FROKOSTMØTE: En del av deltakerne, fra venstre Rita Nordheim, Ila Emilsen, Ann-Magrit Nygaard, Solveig Solstad og Lise Rødnes. Bak Mattewos Kesete, Eva Beate Eidsmo, Marit Måøy Holm, Kari Dahle Åfløy, Eloise Nordlund og Magne Vareide. FOTO: Morten Wengstad 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Dette kom fram på et frokostmøte voksenopplæring og flyktningtjenesten i Nærøy og Vikna arrangerte for bedrifter ved Mangfoldshuset på Kolvereid torsdag. Målet med møtet var da også erfaringsutveksling for å bli enda bedre på integrering, et felt ytternamdalingene har vært gode på.