«Det verste og mest uoversiktlige stykket ble stående igjen»

KOLLISJON: Før helga smalt det i Hovikberga. En varslet ulykke, skriver NA på lederplass.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Torsdag smalt det i Hovikberga på Otterøya. En traktor og en fylkesbuss kolliderte. Selv om

farten var lav ble likevel to personer skadet. Heldigvis gikk det bra med dem. Dette var dessverre en varslet ulykke, og slik som Fylkesveg 767 framstår nå, er sjansen stor for at det vil smelle igjen.


Lokalbefolkninga har ropt varsko i flere år – torsdag ble to personer skadet i trafikkulykke ved Hovikbergan

Frykter flere alvorlige ulykker på farlig veg

Folket på Otterøya har lenge vært bekymra for at det skal skje en alvorlig ulykke på den dårlige vegstrekninga ved Hovikbergan. Torsdag smalt det.

 

Hovikberga er en flaskehals mellom Namsos og Otterøya. Strekninga har mye trafikk, blant annet av pendlere, som har jobb enten i Namsos eller på Otterøya. I det siste året har også andelen av tungtransport blitt langt høyere enn tidligere år. Slik situasjon er nå, kan ikke to møtende personbiler passere hverandre der vegen er på det smaleste. Deler av vegen hviler også på en gammel mur som ender i sjøen.

I forkant av Namdalsprosjektet ble det satt av penger til utbedring av Hovikberga, men pengene strakk ikke til for å utbedre hele vegstykket. Den verste og mest uoversiktlige stykket ble stående igjen.


Bussjåfører krever at noe blir gjort i Hovikberga

Bussjåførene Pål Hoddø og Tore Skorstad har selv sittet med hjertet i halsen i Hovikberga. Nå krever de at noe blir gjort før det skjer flere ulykker.

 

I fjor uttrykte Otterøyrådet bekymring for vegstykket mellom Oterdalen og Hovika. De fryktet det kunne skje trafikkulykker om ikke vegen ble utbedret. De tok opp forholdene med Namsos kommune. Kommunens arbeidsgruppe for trafikksikkerhet sendte en bekymringsmelding til Statens vegvesen region midt. Samtidig tok namsospolitikerne fatt i saken. Formannskapet ba, for snart ett år siden, om å få et dialogmøte med vegeier Trøndelag fylkeskommune.

Vegeieren har ikke tatt seg tid til å møte kommunes representanter eller folket fra Otterøya. Det er synd, og dessverre må en stille spørsmålet; må det gå liv tapt før vegeieren våkner?


– Noe må gjøres før det en dag går fryktelig galt

En vegstubb på drøye 80 meter skaper bekymring for innbyggerne på Otterøya. Nå håper de kommunen og fylket ser alvoret, før det er for sent.