Anne Marie Seem til minne

NAMDALSAVISA

Vår tidligere gode journalistkollega Anne Marie Seem fra Grong døde 21. januar, 85 år gammel. AnneMa, som hun ble kalt av alle som kjente henne, startet å arbeide i avisa Nord-Trønderen og Namdalen i 1968 og arbeidet der til avisa ble nedlagt i 1994. Etter det arbeidet hun en periode i Trønder-Avisa.

AnneMa er født og oppvokst på Tømmerås i Grong, bortsett fra to korte perioder på Sørlandet og Malvik. Pikenavnet Spets har hun fra faren som kom fra Hommelvik, mens mora kom nordfra. AnneMa ble gift med gårdbrukeren, musikeren og kulturpersonligheten Sverre Seem på Østre Seem. Sammen var de litt av et par. Sverre Seem mottok Kongens fortjenstmedalje for sin innsats i 2008, og to og et halvt år senere mottok Annema den samme utmerkelsen for sitt store samfunnsengasjement. De fikk tre barn. Paret overlot driften av slektsgården til sønnen Erik i 1982, Erik som var ordfører i Grong fra 2003–2011 har nå overdratt gården til neste ledd.