Anne Marie Seem til minne

NAMDALSAVISA

Vår tidligere gode journalistkollega Anne Marie Seem fra Grong døde 21. januar, 85 år gammel. AnneMa, som hun ble kalt av alle som kjente henne, startet å arbeide i avisa Nord-Trønderen og Namdalen i 1968 og arbeidet der til avisa ble nedlagt i 1994. Etter det arbeidet hun en periode i Trønder-Avisa.