Anker avslaget om kjøp av Åsnesset - nå blir det ny runde

Det blir en ny runde om erverv av Åsnesset gård i de politiske fora. Avslaget på å gi konsesjon for erverv av eiendommen til Namdalens Træsliberi AS er anket.

HAR ANKET: Namdalen Træsliberi AS har anket vedtaket om at selskapet ikke får konsesjon for erverv av Åsnesset gård på Sjøåsen i Namdalseid. Nå skal saken behandles på nytt. 

NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: Saken skal behandles i Midtre Namdal samkommune, komite næring, landbruk og miljø i mandag 28. januar og likeledes i samkommunestyret 1. februar.