Prioriterer trafikksikkerhet ved skoler og barnehager

Bindal kommune skal i løpet av våren vedta en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2019–2022.

TILTAK: Området ved Bindalseidet skole er satt øverst på prioriteringslista.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

BINDAL: I rådmannens innstilling til formannskapet i Bindal kommune er følgende trafikksikkerhetstiltak foreslått i prioritert rekkefølge: